ספריה ציבורית זכרון יעקב, איראן, סעדון, חיים, עורך
Home

 Home Page
 
 Search the
    Catalog
 Last Search
Results
 Opening
Hours
 User Login
 
 Previous
   Searches
 My List
 
 Ask the
Librarian  
Title Name: איראן
System number: 30119
Place of publication: ירושליםPublisher: משרד החינוך התרבות והספורטFrom Year (Jewish): תשס"ו
From year: 2005
Classification: ספר עיון 
Pages: 268, VIII ע ':Height - cm: 28
Series:
Series 1: קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים Display items in the series
Description: (חלקם צבעוניים)
Source / Translation: מ - מקורINDEX: כן
Readers recommendations Add a recommendation
Type
By
Uploaded on
Weight

To view the full list of Lib-Portal libraries Click here

This site is powered by the BuildaGate platform a development of IP-DOT Ltd.