ספריה ציבורית זכרון יעקב, תחבירה ומילונה של הלשון העברית שבתחום השפעתה של הע רבית, גושן, משה
Home

 Home Page
 
 Search the
    Catalog
 Last Search
Results
 Opening
Hours
 User Login
 
 Previous
   Searches
 My List
 
 Ask the
Librarian  
Title Name: תחבירה ומילונה של הלשון העברית שבתחום השפעתה של הע רבית
System number: 30114
Place of publication: ירושליםPublisher: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרחFrom Year (Jewish): תשס"ו
From year: 2006
Pages: 463ע ':Height - cm: 25
Source / Translation: מ - מקורINDEX: כן
Classification number/letter: 49.27
Readers recommendations Add a recommendation
Type
By
Uploaded on
Weight

To view the full list of Lib-Portal libraries Click here

This site is powered by the BuildaGate platform a development of IP-DOT Ltd.